English عربی

آذرقاپو

افزودنی های مهم در صنعت چوب پلاستیک

افزودنی های مهم در صنعت چوب پلاستیک

جفت کننده ها (سازگار کننده ها)

کامپوزیت چوب پلاستیک مخلوطی است از یک پلاستیک غیر آب دوست و الیاف سلولزی آب دوست می باشد، پس چسبندگی در سطح مشترک بین الیاف سلولز و پلاستیک ضعیف خواهد بود و انتقال تنش بین این دوفاز نیز ضعیف خواهد بود. بنابراین برای حل این مشکل در ساخت چوب پلاستیک از جفت کننده ها استفاده می شود.
تاثیر عوامل جفت کننده بر روی کامپوزیت ها شامل پخش شدن الیاف چوب در زمینه پلیمری، اتصال الیاف به زمینه پلیمری، افزایش مقاومتهای فیزیکی و مکانیکی، کاهش جذب آب، ثبات ابعادی و ثبات حرارتی می باشد. پلی اولفین های پیوند شده پرکاربردترین جفت کننده ها در صنعت چوب پلاستیک هستند.


فوم کننده ها
پلیمر های مورد استفاده در ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک دارای دانسیته بالایی هستند و به طبع آن محصول تولید شده نیز دارای دانسیته بالایی است. بنابراین در برخی موارد در ساخت کامپوزیت چوب پلاستیک از عوامل فوم کننده در مصارفی که نیاز به مقاومت های مکانیکی بالا ندارد، استفاده می شود. عوامل فوم کننده باعث کاهش دانسیته چوب پلاستیک و افزایش مقاومت به ضربه آن می شوند.

روان کننده ها
گروه دیگری از مواد افزودنی در تولید چوب پلاستیک روان سازها هستند که سبب بهبود جریان مذاب و در نتیجه کاهش چسبندگی بین دیواره و پیچ اکسترودر و در نتيجه کاهش اصطکاک بین پلیمر و تجهیزات فرآیند می شوند. از جمله این ترکیبات می توان به آمید ها، استر ها، اسید های چرب، موم ها و استئارات های فلزی اشاره نمود.


کند سوز کننده ها

آنتی اکسیدان‌ها

پایدار کننده‌های حرارتی

عوامل ضد میکروب و قارچ

رنگ کننده‌ها
برای تولید محصول چوب-پلاستيك با رنگ دلخواه از مواد رنگی‌کنندة متداول در صنعت پلاستیک (رنگ و رنگدانه) استفاده می‌شود، تفاوت رنگها با رنگدانه ها در این است که رنگها در پلاستیک حل می شوند ولی رنگدانه ها قابلیت حل شدن در پلاستیک را ندارند و در اثر توزیع و پراکنش در محصول رنگ ایجاد می کنند. با استفاده از رنگ کننده ها طیف وسیعی از محصولات چوب پلاستیک با رنگ بندی مختلف تولید می شود.

 

© تمام حقوق این سایت متعلق به آذرقاپو است