پروژه ها

پروژه های ساختمانی آذرقاپو

پروژه های ساختمانی آذرقاپو

مهمترین پروژه های ساختمانی اجرا شده توسط آذرقاپو
• شهرک امام رضا (چیتگر)- 20 هزار واحد
• شهرک صدف(پروژه سپهر کیش) - 1000 واحدی
• فرودگاه امام خمینی
• فرودگاه مهرآباد
• آستان قدس رضوی (سازمان عمران حریم)
• بانک پاسارگاد تهران

متن کامل


پروژه های بیمارستانی آذرقاپو

پروژه های بیمارستانی آذرقاپو

مهمترین پروژه های بیمارستانی اجرا شده توسط آذرقاپو

• بيمارستان فوق تخصصی ساسان تهران
• بيمارستان دي تهران
• بیمارستان کسری تهران
• بیمارستان بانک ملی ایران تهران
• بیمارستان مرکز قلب تهران

متن کامل


پروژه های هتلی آذرقاپو

پروژه های هتلی آذرقاپو

مهمترین پروژه های هتلی اجرا شده توسط آذرقاپو
• هتل الریحان کربلا-عراق
• هتل کربلا نجف-عراق
• هتل سارای سلیمانیه
• هتل تاج محل تهران

متن کامل


موردی یافت نشد